Smalspåret och Järnvägen 150 år!Gp 3119   L18p 3147   S2p3037
Fotografer ?
Resa 
Storugns 3
Västervik 
Verkebäck  Långsjön  Tuna  Fårhult

ll


De fyras gängFoto tåget